Silver

Silver är ett viktigt grundämne och en metall med flera olika användningsområden. Inom industrin används metallen vid bland annat tillverkning av elkomponenter, bland annat eftersom metallen har låg resistans. En annan av silvrets mest karaktäristiska egenskaper är dess goda värmeledningsförmåga. I vissa kulturer har silver varit mer värdefullt än guld, helt enkelt för att det varit mer sällsynt. Silverbrytning i stor skala kom igång senare än utvinningen av järn. Silvermynt har varit vanliga ända sedan 600-talet f. Kr. och i och med det har metallen haft en viktig betydelse inom handel.

Silver inom smyckeindustrin

Än idag räknas silver, precis som guld, som en relativt säker ”valuta” i orostider när bankaktier och andra värdepapper snabbt kan förlora sitt värde. I det sammanhanget är det silvertackor som gäller och tackorna har en standardiserad vikt och renhetsgrad. Även silversmycken kan vara en bra investering. Idag är det populärt och kreativt med återvunna accessoarer av både ädla och oädla material. Enkla silverföremål kan smältas ner och användas för gjutning av nya smycken, antingen som enskild metall eller som en blandning av flera. Efter nedsmältningen omskapas de av silversmeder till nya vackra smycken.

Silversmide är ett hantverk som många kan lära sig och ha som hobby, men det är också en konst man kan ägna hela decennier åt att bemästra. I Sverige har silversmide en mycket lång tradition som kan berätta en hel del om vår kulturhistoria. Vid smide har metallen den fördelen att den är lätt att forma samt giftfri. Silver rostar heller inte och det går åt så små mängder vid smide av mindre föremål, att det inte heller är särskilt kostsamt att syssla med silversmide.

Silver i Sverige

Här i norden började vi använda den ädla metallen på allvar omkring år 100 e. Kr. I takt med att kontakterna mellan folk i samband med krig och handel blev större ökade införseln av silverföremål och romerska silvermynt, så kallade denarer. Under vikingatiden handlade det ofta om rena plundringsbyten eller om så kallad gäld. Sverige har haft många silvergruvor och silververk och än idag har vi flera aktiva gruvor där det bryts mycket silver. Silverindustrin har varit viktig i vårt land.

Det finns silverföremål i de flesta svenska hem men frågan är hur ren metall det egentligen handlar om. Metallen förekommer i olika renhetsgrader där den renaste formen går under namnet sterling silver som är mycket eftertraktat. Materialet nysilver består av koppar, zink och nickel och har bara ett tunt ytskikt av äkta vara. Efterhand slits detta skikt ned och den billiga metallblandning blir synlig. Silvret är lite hårdare än guld och repas inte lika lätt, silverföremål kan även diskas och det är därför ett material som passar för tillverkning av bruksföremål.

Silver som tacka och silvermynt har sin plats

Lär dig mer om silver

Silverföremål och mynt har haft en viktig betydelse som handelsvara i mer än 2000 år. Mynt av metaller hjälpte till att stabilisera ekonomin och skapade möjligheter som inte fanns när allt handlade om ren byteshandel. Metallen har dessutom unika egenskaper som gör den särskilt lämplig för flera olika användningsområden inom industrin. I Sverige har en lång tradition av silverhantverk och även utvinning av silvermalm via viktiga gruvor. Idag räknas silver som en mindre ädel metall än guld, men det har inte alltid varit så. Silvret var länge mer sällsynt och eftertraktat.